Data platforms armoedebeleid bekend

In juni komen de deelnemers van het platform armoedebeleid bijeen: 

  • Platform Zuid: 22 juni bij Stimulansz (Utrecht)
  • Platform Noord: 28 juni bij Nibud (Utrecht)

Om 12.30 uur staat er een lunch klaar. Om 13.00 beginnen we met de bespreking van de volgende onderwerpen:

  • Actualiteiten en mededelingen
  • Wet werken naar vermogen (wat is er nu bekend bij gemeenten  en waar liggen knelpunten)
  • Aanpassing WWB, onder meer inkomensgrens 110 procent
  • Bezuinigingen
  • Tegenprestatie
  • Persoonsgebonden budget
  • Benchmark
  • Outreachende aanpak

Geef een reactie