Online aanvragen van gemeentelijke inkomensondersteuning

Vanaf heden beschikbaar: Berekenuwrecht Plus!

Berekenuwrecht.nl wordt al jaren gewaardeerd door minima, hulpverleners en gemeenten. Via de website kan exact worden berekend of iemand recht heeft op bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag, maar ook op gemeentelijke minimaregelingen zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Berekenuwrecht Plus is een uitgebreide versie van Berekenuwrecht. Hiermee kunnen gemeentelijke minimaregelingen online worden aangevraagd. De klant logt in met zijn DigiD. Gegevens uit het Digitaal Klantdossier (DKD) worden gebruikt om de klantgegevens te verifiëren. De consulent heeft nauwelijks meer werk aan het afhandelen van een aanvraag. De klant doet vanuit zijn huiskamer een aanvraag en ontvangt razendsnel een beschikking. Berekenuwrecht plus maakt de aanvraag van minimaregelingen zo laagdrempeliger, goedkoper en sneller.

De ontwikkeling heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar we zijn erg blij met dit resultaat: het is betaalbaar en sterk in zijn eenvoud! En dat is waar Stimulansz graag voor staat. Sorry dat ik hier wat opzichtig reclame maak, maar hier ben ik nu echt trots op!

Lees meer.

Geef een reactie