De Krom nogmaals: ‘moratorium niet nodig’

Staatssecretaris De Krom heeft laten onderzoeken welke alternatieven er zijn voor een breed wettelijk moratorium. De onderzoekers hebben twee vormen van zelfregulering onderzocht:

  1. Uitbreiding van convenantafspraken tussen schuldeisers en schuldhulpverleners. De onderzoekers stellen dat in het algemeen kan worden gesteld dat de convenantpartijen tevreden zijn over de werking van de afspraken.
  2. De methode van wederzijdse informatieverstrekking tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners, ontwikkeld door de NVVK en KBvG. Deze methode is op beperkte schaal in een pilot in Friesland beproefd. Uit de eerste resultaten blijkt dat vrijwel alle schuldeisers een pas op de plaats maken als blijkt dat iemand bekend is bij de schuldhulpverlening.

De Krom concludeert daarom: ‘Zelfregulering biedt goede mogelijkheden om te bewerkstelligen dat schuldeisers tijdelijk hun invorderingsmaatregelen opschorten. Ik verwacht dat gezamenlijke afspraken over het oplossen van schulden op basis van onderhandelingen tussen partijen meer effect sorteren dan een eenzijdig instrument dat schuldeisers verplicht om (tijdelijk) af te zien van hun rechten.’

Ik ben benieuwd wat de Tweede Kamer daar vandaag en morgen op te zeggen heeft.

Geef een reactie