Kerstpakket of eindejaarsuitkering

Onlangs wees SZW er nog eens op dat het verstrekken van een categoriale eindejaarsuitkering niet geoorloofd is, en dat de IWI extra gaat controleren. Hattem gaf al aan het risico te nemen. Via Google alert lees ik dat verschillende gemeenten Hattem volgen. Andere gemeenten nemen minder risico en steunen of faciliteren een andere partij die de verstrekkingen doet. Denk bijvoorbeeld aan de voedselbank, de kerk of een particulier fonds. Dan mag het wel..

Geef een reactie