Categoriale eindejaarsuitkering mag niet

Een eindejaarsuitkering in natura mag ook niet…

Met het einde van het jaar in zicht wijst het ministerie van SZW  in haar verzamelbrief gemeenten er nog maar eens op, dat het verstrekken van een eindejaarsuitkering in de vorm van categoriale bijzondere bijstand niet geoorloofd is. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gaat hier ook strenger op toezien. In de verzamelbrief wordt aangegeven wat wel en niet mag. Er wordt ook verwezen naar een verzamelbrief uit 2006 waarin wordt ingegaan op de mogelijkheid van bijzondere bijstandverlening op basis van groepskenmerken. Het staat ook allemaal in de publicatie Gemeentelijk Armoedebeleid.

Geef een reactie