Verlaging sociaal minimum

In het regeerakkoord staat: “De dubbele heffingskorting in referentieminimumloon wordt geleidelijk afgebouwd (vanaf 2012 in 20 jaar). Hierdoor wordt voorkomen dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om vanuit de bijstand een baan te aanvaarden.”

Ik realiseerde niet direct wat de consequenties zijn, maar in de notitie Analyse economische effecten financieel kader van het CPB wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn:

“De bijstandsuitkering wordt vanaf 2012 in 20 jaar verlaagd. In de berekening van het sociaal minimum wordt niet langer met tweemaal de algemene heffingskorting gerekend, maar eenmaal. Door de hogere belasting- en premiedruk daalt het sociaal minimum, dat als basis dient voor de bepaling van de bijstand, uiteindelijk met ongeveer 2.000 euro op jaarbasis.”

Een gedachte over “Verlaging sociaal minimum

  1. de maximuminkomens worden vanaf 2012 in 20 jaar drastisch verlaagd. In de berekening van het wettelijk maximuminkomen wordt rekening gehouden met het rechtvaardigheidsgevoel van de burgers en bedrijven.

Geef een reactie