Klantprofielen schuldhulpverlening

Waarschijnlijk ga ik binnenkort een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een handreiking gemeentelijke schuldhulpverlening. Je kunt het zien als een actualisering van de Handreiking Integrale Schuldhulpverlening die in 2005 verscheen, en die in veel gemeenten nog steeds wordt gebruikt als leidraad voor het (re)organiseren van de schuldhulpverlening. Aanleiding voor de actualisering is o.a. de dit jaar in werking tredende wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Ik ben nog niet begonnen met schrijven, maar ben al wel aan het nadenken over een kapstok voor het beschrijven van de diensten die je als gemeente kunt inzetten. Ik wil daarbij de klanten en hun problemen als uitgangspunt nemen. Bij elk ‘klantprofiel’ past een apart aanbod. Ik denk dan niet aan indelingen zoals ‘klanten met overbestedingsschulden’, ‘compensatieschulden’, etc. Die indelingen zijn me te academisch en hooguit nuttig voor beleid op hoofdlijnen.

Ik zoek meer naar klantprofielen waaraan één op één vormen van dienstverlening zijn te koppelen. Deze klantprofielen en het bijbehorende aanbod moeten concreet genoeg zijn om te kunnen vertalen naar beleidsregels. Volgens mij ontkomen gemeenten er met de nieuwe wet namelijk niet aan om beleidsregels te maken. Ze moeten immers ook bij elke klant een afgewogen en gemotiveerd besluit gaan nemen over toelating tot de schuldhulpverlening.

Laat ik voor de duidelijkheid maar gewoon een paar klantprofielen noemen:

 • schuld wel/niet aflosbaar in 36 maanden;
 • geen of nauwelijks afloscapaciteit;
 • wel/niet mee willen werken;
 • wel/geen financiële vaardigheden;
 • 1 of 2 schuldeisers werken niet mee;
 • meerdere schuldeisers werken niet mee;
 • sprake van loon- of bankbeslag;
 • inkomen wel/niet stabiel en kan wel/niet worden verhoogd;
 • uitgaven wel/niet stabiel en kunnen wel/niet worden verlaagd;
 • wel/geen bankrekening;
 • boetes bij CJIB;
 • bronheffing zorgpremie;

Bij elk klantprofiel beschrijf je vervolgens de bijpassende producten. Je moet er daarbij rekening mee houden dat klanten meestal in meerdere profielen tegelijk passen. Het overzicht in de handreiking zou ik ook voor de uitvoering willen vertalen naar een schema aan de hand waarvan de schuldhulpverlener kan bepalen welk traject een klant in gaat. Zijn er gemeenten die al zo systematisch klantprofielen aan producten hebben gekoppeld? Laat het me weten!

4 gedachtes over “Klantprofielen schuldhulpverlening

 1. Hallo Martijn,

  Vergeet niet de ex-ondernemers en de ondernemers, hoewel die laatste categorie nu weer ten onrechte is uitgezonderd in de wet. Ik vind de huidige indeling ook lastig, omdat er veel overlap in zit en sommige zaken wijzigen in het traject en ik ook niet helemaal goed kan beoordelen hoe je dat in elkaar gaat schuiven

 2. Beste Peter,

  Bedankt voor je commentaar. Vooralsnog denk ik dat je de zelfstandige vangt in o.a. het profiel ‘Geen stabiel inkomen’. Ik wil liever niet ‘doelgroepen’ (zoals jongeren, zelfstandigen, ouderen e.d.) onderscheiden, maar zoveel mogelijk generieke profielen. Maar voor de categorie zelfstandigen moet ik zeggen dat ik wel een beetje twijfel..

  Met vriendelijke groet, Martijn Schut Stimulansz Tel. 06-51765099 http://www.stimulansz.nl

 3. Dag Martijn,
  op mijn zoektocht op internet naar ‘klantprofielen in de schuldhv’ kom ik – uiteraard! – ook bij jou terecht. Bovenstaande blog is al bijna 1 jaar oud. Ik weet niet of de klantprofielen in de nieuwe versie van het Handboek daadwerkelijk verder zijn uitgewerkt?
  Wij hebben, in opvolging van jullie onderzoeksrapport Helmond nu met een projectgroep het ‘schuldhulpverleningsconcept’ verder uitgewerkt, ook zo concreet mogelijk. Waar we nog mee stoeien is de ‘intaketrechter’ zoals we die noemen (het zeef waarmee je toelating regelt, mede gebaseerd op beperkte financien en het criterium ‘zelfredzaameheid’ en daarnaast willen ook wij met concrete klantprofielen gaan werken waar we een prodcuten-/dienstenaanbod aan kunnen koppelen.
  Als je nog ideeen, verwijzingen, input hebt, is die van harte welkom.
  Misschien dat we jou ook nog wel benaderen voor een feedbackroonde. Het besluit hierover is aan de projectleider.

Geef een reactie