NVVK over nieuwe wet, eigen woning en schuldregeling

Op dinsdag 30 maart 2010 organiseert de NVVK in Utrecht een studiedag met de thema’s: consequenties Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en eigen woning en schuldregeling.

Ik zie nu trouwens ook dat de NVVK een (sterke) reactie heeft geschreven op het wetsvoorstel. Had ik nog niet gezien. Een klein stukje uitgelicht:

De NVVK vindt het positief dat de inlichtingen- en medewerkingsplicht voor de schuldenaar wettelijk verankerd wordt. ‘Deze zelfde plichten zouden echter ook  voor de schuldeiser kunnen worden opgenomen. Dit heeft met name betrekking op het doen van een saldo-opgave binnen een redelijk termijn na verzoek hierom door de schuldhulpverlener en het tijdig reageren op minnelijke voorstellen. Het uitgangspunt dat schuldeisers binnen een redelijk termijn reageren is wel verwoord op pagina 12 van de Memorie van Toelichting, maar is niet wettelijk verankerd.’ Vind ik een goed punt.

Een gedachte over “NVVK over nieuwe wet, eigen woning en schuldregeling

  1. Goede reactie van de NVVK, maar wat zouden vervolgens de consequenties moeten zijn als een schuldeiser niet reageert? Komt een schuld dan te vervallen? Komt er een strafkorting op de schuld?

    Hetzelfde geldt voor de schuldenaar overigens. In de memorie van toelichting wordt de optie geopperd om een maatregel op te leggen indien de schuldhulpverlening gekoppeld is aan een reïntegratietraject, maar dit is lang niet altijd het geval. Is het aan gemeenten zelf om te bepalen wanneer de dienstverlening wordt stopgezet? Hoe zullen de gemeenten daarmee omgaan bij deze kwetsbare groep die desalniettemin verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen?

Geef een reactie