Integraal armoedebeleid

Afgelopen donderdag bezocht ik het congres ‘Integraal Armoedebeleid’. Het programma was breed en veelzijdig. Interessante dingen gehoord, hoewel de nadruk wel sterk lag op onderzoeksresultaten en naar mijn smaak te weinig op concrete oplossingen en toepassingen. Een paar interessante weetjes:

  • Uit onderzoek blijkt dat allochtone minima over het algemeen beter gebruik maken van inkomensondersteunende voorzieningen dan autochtonen.
  • Een slechte gezondheid leidt vaker dan een laag inkomen tot sociale uitsluiting.  
  • Tilburg organiseert workshops ‘klantbenadering in de keten’. Medewerkers in de keten leren elkaar daar kennen en maken werkafspraken over bijvoorbeeld doorverwijzing. ook wordt er één jeer per jaar een informatiemarkt georganiseerd voor en door professionals en vrijwilligers.
  • Ik hoorde ook dat de VNG bezig is met een onderzoek naar de effectiviteit van preventie. Dat zal ik eens navragen bij de VNG.

ps: door dit congres miste ik het congres Actualiteiten Schuldhulpverlening. Een verslagje daarvan vond ik op het weblog van dagvoorzitter Erica Schruer.

Geef een reactie