Wijziging Faillissementswet leidt tot veel minder faillissementen

Deze week heeft minister Hirsch Ballin van Justitie de vijfde meting van de Monitor Wsnp aangeboden aan de Tweede Kamer. Ik zet een paar belangrijke conclusies op een rij:

Schone lei
Uit de monitor blijkt dat de hoofddoelstelling van de Wsnp – het bieden van een schone lei aan schuldenaren die te goeder trouw zijn – in circa 70% van de gevallen wordt gerealiseerd. Gedurende het bestaan van de Wsnp is dit percentage vrijwel gelijk gebleven.

Faillissementen
Het aantal faillissementen van natuurlijke personen is in 2008 drastisch gedaald tot 738 ten opzichte van 2.072 faillissementen in 2007 . Dit is het gevolg van een wijziging van de wet per 1 januari 2008. Het aangepaste artikel 350 Faillissementswet brengt met zich mee dat bij een verwijtbare tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling alleen dan een faillissement volgt, indien er voldoende boedelsaldo aanwezig is om een uitbetaling aan de schuldeisers te kunnen doen.

Dwangakkoord
Uit de monitor blijkt dat het dwangakkoord in 32% van de gevallen wordt toegekend, dat het «dreigen» met een aanvraag dwangakkoord vaak al helpt om een schuldeiser tot onderhandelen te krijgen in het minnelijke traject.

Moratorium
De eerste resultaten zijn volgens de Minister bemoedigend. In de rechtspraak wordt het moratorium in 51% van de gevallen toegekend.

Geef een reactie