Welke keuzes kan de gemeenteraad maken bij armoedebeleid?

Hoe groot is het budget, biedt de gemeente inkomensondersteuning proactief aan, wat is de verhouding tussen uitvoeringskosten en kosten van verstrekkingen? Dit zijn enkele van de vragen die komen kijken bij het opstellen van gemeentelijk armoedebeleid.

Armoedebeleid is continu in beweging. Vanwege politieke ontwikkelingen, zoals de invoering van de Wmo of de Wet inburgering. Maar ook vanwege de realiteit van alledag. Centrale vraag is steeds: hoe kunnen we kwetsbare inwoners helpen om te participeren in de samenleving?

Factsheet
De VNG heeft een factsheet gepubliceerd over armoedebeleid en schuldhulpverlening. Met deze factsheet willen wij gemeenten ondersteunen bij de keuzes die ze komende periode moeten maken. De factsheet is geïnpireerd op het boekje Gemeentelijk Armoedebeleid dat ik in 2008 schreef.

Een handige en welkome factsheet. Ik word elke maand wel een keer uitgenodigd om bij een gemeente een presentatie te geven en/of een discussie te leiden over armoedebeleid of schuldhulpverlening in de commissie sociale zaken. Er is zoveel informatie beschikbaar, en het is dus goed als dat een keer beknopt en overzichtelijk wordt gepresenteerd.

Geef een reactie