Normering incassokosten

In het algemeen overleg van 11 november 2008 over preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting, heeft Minister Ballin van Justitie de Tweede Kamer een brief toegezegd met de contouren van een wettelijke regeling voor de normering van incassokosten. Het onderwerp van incassokosten kwam ter sprake naar aanleiding van een rapport van de landelijke organisatie Sociale Raadslieden (LOSR)/ MOgroep W&MD. In haar rapport Incassokosten, een bron van ergernis! stelt de organisatie dat bepaalde schuldeisers te hoge incassokosten in rekening brengen. De Kamer heeft tijdens het overleg gevraagd om nadere regelgeving teneinde incassotarieven te begrenzen. Met deze brief geeft Ballin uitvoering aan de bedoelde toezegging.

Aanvulling op dit bericht 15 sept. 2009:  Minister Hirsch Ballin heeft inmiddels een ontwerpregeling gepresenteerd.

Geef een reactie