UWV en SVB mogen onder voorwaarden schuld kwijtschelden

Door een wetswijziging per 1 januari 2009 kunnen UWV en SVB een restantschuld van een klant kwijtschelden. De mogelijkheid om mee te werken aan een minnelijke schuldregeling geldt alleen voor de AOW, Anw en AKW.
Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het kwijtschelden. Zo mag er geen sprake zijn van nalatigheid of schuld van de klant. Ook mag er geen boete zijn opgelegd of sprake zijn van een strafbaar feit. Zie persbericht ministerie van SZW (8 september 2008), Staatsblad 510 (2008 ) en SVB-nieuwsbericht (20 januari 2009).

Geef een reactie