AO over rapporten incassokosten en mensen met schulden in de knel

De vaste commissies voor SZW, Financiën en Justitie hebben op 11 november 2008 overleg gevoerd met minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van SZW, minister Bos van Financiën en minister Hirsch Ballin van Justitie over de rapporten incassokosten, een bron van ergernis en mensen met schulden in de knel van sociaal raadslieden. Lees de samenvatting van het verslag.

Geef een reactie