Amendement Spekman voor schuldhulpverlening als onderdeel buurtdiensten

Tweede Kamerlid Spekman heeft op 27 november een amendement ingediend (31 700 XV, nr. 33) Met dit amendement wordt beoogd de schuldhulpverlening een extra impuls te geven als onderdeel van buurtdiensten. Problematische schulden staan zelden op zichzelf. Vaak gaan ze samen met andere problemen die ook een oplossing behoeven. Hierbij kan worden gedacht aan verslaving, psychische problemen en/of huiselijk geweld. Om de schuldenproblematiek effectief aan te pakken is een integrale aanpak daarom onontbeerlijk. Met dit amendement wordt een bedrag vrijgemaakt voor pilots die als doel hebben dat buurtdiensten of hulpverleners in de wijken en gemeenten op adequate en efficiënte wijze hulp kunnen bieden aan personen die in de buurt wonen, en die problematische schulden hebben of dreigen te krijgen. Daarbij kunnen ook vrijwilligers worden ingezet, die met middelen uit dit amendement kunnen worden ondersteund.

Geef een reactie