Stijging armoede vooral door (Syrische) vluchtelingen

Het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens steeg vorig jaar van 7,9% naar 8,2%. Dit meldt het CBS. De stijging komt voor ruim een derde voor rekening van vooral Syrische vluchtelingen. Zij hebben een verblijfsvergunning ontvangen, maar zijn merendeels afhankelijk van een bijstandsuitkering. Ook het aandeel huishoudens dat vier jaar of langer van een […]

Financiële problemen bij vluchtelingen

Hieronder een artikel door Silvia Bunt, met wie ik af en toe samenwerk. Risico op financiële problemen bij vluchtelingen te groot In een onderzoek dat ik heb uitgevoerd in Zaanstad naar maatwerk door de wijkteams, ben ik in contact gekomen met een vluchteling wiens schulden waren begonnen doordat hij zijn ziektekostenverzekering niet goed had geregeld en […]

Beleid voor vluchtelingen

Het rijk en gemeenten hebben een (voorlopig) Bestuursakkoord gesloten rond de opvang van vluchtelingen. Het rijk compenseert gemeenten goeddeels voor kosten die zij maken. In het concept-Bestuursakkoord wordt een bedrag van € 50 miljoen genoemd om de hoge instroom van vergunninghouders in de bijstand te bekostigen. Het bedrag van € 50 miljoen is geen maximumbedrag, maar […]

Dertig procent vluchtelingen onder armoedegrens

30% van de vluchtelingen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS over de inkomenspositie van vluchtelingen, in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland. “Het plan van het kabinet om vluchtelingen zelf te laten betalen voor inburgering en taallessen zal hun inkomenpositie alleen maar verslechteren. Ze zullen schulden moeten maken en daardoor […]

Leefgeldpas Oekraïners ook geschikt voor minimaregelingen en budgetbeheer

Steeds meer gemeenten verstrekken het leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen via een betaalpas. Eerder postte ik een voorbeeld van zo’n pas. De gemeente Raalte ging hiermee aan de slag. Maar er zijn meer passen. Een overzicht van passen en de functionaliteiten vind je hier (excel). Let op, als je goed kijkt zijn sommige passen ook geschikt […]

Leefgeld Oekraïners via betaalpas

Er wordt gewerkt aan een leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen. In deze Kamerbrief (21/3) schetst het kabinet de contouren. Veel gemeenten lopen al vooruit op de inwerkingtreding. Het kabinet geeft in de brief ook aan dat dat mag. De toelage is ongeveer € 60 per week per persoon. Voor Oekraïners in de particuliere opvang is er […]

Financieel ontzorgen statushouders

In het kader van de Wet Inburgering 2021 art. 56a moeten gemeenten statushouders ontzorgen, vanaf 1 januari 2022. In 6 pilots hebben gemeenten hiermee geëxperimenteerd. Lees het zeer toegankelijke evaluatierapport van Verwey-Jonker en leer van hun ervaringen. Een aantal kernelementen komt in de meeste pilots terug: Het financieel ontzorgen betrof in bijna alle pilots de […]

Van Schulden Naar Kansen

Het Jaaroverzicht 2018 van stichting Van Schulden naar Kansen is uit. Eerlijk gezegd lees ik jaarverslagen bijna nooit, maar deze is toch wel de moeite waard om eens goed door te bladeren. Bijvoorbeeld om als gemeente inspiratie op te doen voor nieuwe effectieve projecten. Met VSNK willen we (ik zit in het bestuur) bijdragen aan […]

SCP: minder Nederlanders leven in armoede

Vorige week schreef ik dat (het risico op) armoede volgens het CBS is toegenomen. Vandaag meldt het SCP dat de armoede is afgenomen. Het verschil zit ‘m in de definitie. Het CBS gebruikte de lage-inkomensgrens, het SCP het (betere) niet-veel-maar-toereikend criterium.

Te weinig aandacht voor financiële problemen nieuwkomers

Gemeenten houden zich druk bezig met de integratie van statushouders. De nadruk ligt daarbij sterk op werk, en minder op financiële en sociale zelfredzaamheid. Volgens onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en partners is het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen zo complex dat de nieuwkomers, die vaak de taal nog onvoldoende […]

Twee derde bijstandskinderen heeft migratieachtergrond

Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar. In 2016 ging het om 78.000 kinderen, bijna 10.000 (2,1%) meer dan in 2015. Twee derde van alle bijstandskinderen heeft een niet-westerse migratieachtergrond, zo meldt het CBS. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Het aantal bijstandskinderen uit […]

Uitgaven bijzondere bijstand in 2015 met 3% gedaald

In 2015 gaven gemeenten volgens het CBS €428 miljoen uit aan bijzondere bijstand. Dat is €14 miljoen (3%) minder dan het jaar ervoor. Dat komt vooral omdat minder mensen bijzondere bijstand krijgen toegekend. Het aantal personen dat bijzondere bijstand ontving daalde met maar liefst 34%. En dat terwijl de armoede in 2015 niet afnam (!). De […]

‘Bijzondere bijstand is het duizenddingendoekje voor het aandweilen van rijksbezuinigingen’

Op basis van onderzoek concludeert Divosa, dat gemeenten al jaren veel meer uitgeven aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan dat zij daarvoor ontvangen van het Rijk. De gemeentelijke uitgaven aan bijzondere bijstand en minimabeleid waren sinds 2005 twee keer zo hoog als het budget. En het wordt steeds erger. Voor de komende jaren verwachten gemeenten weer […]

8 slimme manieren om schulden te voorkomen

Sociaalweb selecteerde 8 projecten op het terrein van schuldpreventie: Budgetmaatjes Euro-Wijzer – voor Vluchtelingen Financieel Café – informeel platform voor financials Fix up your life – voor jongeren Islamitische schuldhulpverlening Mind your wallet – ook voor jongeren Straatkubus – gericht op vroegsignalering Vroeg Eropaf Een aantal van deze projecten staat – met meer informatie – ook op: […]

Het begint met taal

Gisteren presenteerde ik een onderzoek naar laaggeletterdheid. Vandaag kreeg ik van VluchtelingenWerk een paar goede suggesties. Hun doelgroep heeft natuurlijk meestal ook een taalprobleem. Kijk eens naar het project Taalcoaches. Veel organisaties zijn al actief en zetten taalcoaches in om mensen te helpen om Nederlands te leren. Inburgeraars en potentiële vrijwilligers kunnen op de campagnesite het begint […]