Schuldpreventie migrantengroepen

Op het Kennisplatform Integratie & Samenleving vind je 12 voorbeelden van initiatieven rond schuldpreventie voor migrantengroepen.

Armoede onder oudere migranten

In Utrecht is onderzoek gedaan naar armoede naar de leefsituatie van oudere migranten van met name Marokkaanse en Turkse afkomst met een laag tot zeer laag inkomen. Dit gebeurde in het kader van een project om de leefsituatie te verbeteren. Download het rapport Geldzorgen op je oude dag.

1/3 rechthebbenden ontvangt geen bijstand

Een derde van de rechthebbenden maakt geen gebruik van de bijstand. Dat staat in het rapport Niet-gebruik van de algemene bijstand van Inspectie SZW. Een kwart van de niet-gebruikers heeft geen inkomen. Niet-gebruik is vooral hoog bij jongeren, zelfstandigen en Europese migranten. Van de niet-gebruikers is 33% langdurig niet-gebruiker. (klik om infographic te vergroten) De […]

Financiële problemen bij vluchtelingen

Hieronder een artikel door Silvia Bunt, met wie ik af en toe samenwerk. Risico op financiële problemen bij vluchtelingen te groot In een onderzoek dat ik heb uitgevoerd in Zaanstad naar maatwerk door de wijkteams, ben ik in contact gekomen met een vluchteling wiens schulden waren begonnen doordat hij zijn ziektekostenverzekering niet goed had geregeld en […]

Te weinig aandacht voor financiële problemen nieuwkomers

Gemeenten houden zich druk bezig met de integratie van statushouders. De nadruk ligt daarbij sterk op werk, en minder op financiële en sociale zelfredzaamheid. Volgens onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en partners is het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen zo complex dat de nieuwkomers, die vaak de taal nog onvoldoende […]

Meer langdurige armoede in Nederland

Het aantal Nederlanders dat in langdurige armoede verkeert, is door de economische crisis snel gestegen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Een lang tekort van het SCP. Deze hoofdconclusie trok het SCP ook al in december jl. in het rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2015. De belangrijkste conclusies uit het huidige onderzoek: Ruim de helft van de […]

Beleid voor vluchtelingen

Het rijk en gemeenten hebben een (voorlopig) Bestuursakkoord gesloten rond de opvang van vluchtelingen. Het rijk compenseert gemeenten goeddeels voor kosten die zij maken. In het concept-Bestuursakkoord wordt een bedrag van € 50 miljoen genoemd om de hoge instroom van vergunninghouders in de bijstand te bekostigen. Het bedrag van € 50 miljoen is geen maximumbedrag, maar […]

Hulpvraag aan kerk verdubbeld

Het aantal aanvragen voor materiële hulp bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is in twee jaar tijd verdubbeld. Ook bij roomse parochies kwamen aanzienlijk meer hulpaanvragen binnen. Dat blijkt uit het rapport Armoede in Nederland 2010, dat gisteren werd gepresenteerd. Het zijn vooral eenoudergezinnen die bij de kerken aankloppen. Bij de PKN kwamen in […]

Kerken bieden schuldhulpmaatje

Het Ministerie van SZW heeft subsidie verstrekt voor het proefproject Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn goed toegeruste schuldhulpvrijwilligers die mensen met (beginnende) schulden ondersteunen bij schuldpreventie en schuldhulp en nazorg verlenen na schuldsanering. Het maatjes project zal in eerste instantie in 25 steden en dorpen van start gaan. Vanuit plaatselijk samenwerkende kerken en afdelingen van de Protestants Christelijke […]

60% binnen drie jaar uit armoede

Het SCP presenteert vandaag het onderzoeksrapport ‘Uit de armoede werken’. (mooie foto op de omslag). Een paar conclusies: Uitstroom uit armoede vindt meestal plaats via betaald werk. Het hebben van een baan biedt echter geen garantie dat men niet-arm is. 60% van de huishoudens met een laag inkomen heeft drie jaar later de armoedesituatie beëindigd. […]

2010 Europees Jaar tegen armoede

Op voorstel van de Europese Commissie is 2010 het Europese Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (verder: Europees Jaar tegen de armoede). Ook Nederland zal aandacht besteden aan het Europees Jaar tegen armoede. Om te bewerkstelligen dat de lidstaten daadwerkelijk aandacht besteden aan het Europees Jaar tegen de armoede verwacht de Commissie […]