Correctie: 2 regelingen energiearmoede

De regeling die SZW momenteel ontwerpt samen met de VNG is een andere dan de regeling waarvoor Economische Zaken en Klimaat € 150 miljoen vrijmaakt voor gemeenten! Sorry als ik je op het verkeerde been zette… De regeling van SZW is een inkomensregeling. Staatssecretaris Wiersma noemde vorige week de categorale bijstand en de bijzondere bijstand […]

Interactieve kaart met energiearmoede per gemeente en wijk

Ruim een half miljoen huishoudens leeft volgens TNO in energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Op de interactieve kaart (scroll naar de start-knop) zie je hoe het staat met de energiearmoede in jouw gemeente. Volgens TNO hebben energiearmoede en inkomensarmoede met elkaar te maken, maar vallen […]

Energiearmoede

Energie wordt de komende tijd ongetwijfeld in veel gemeenten een belangrijk thema in het armoedebeleid. Lage inkomens zijn tussen de 40 en 60% van hun inkomen aan huur en energiekosten kwijt, stelt de Woonbond.* Lage inkomens zijn de dupe van het klimaatbeleid, zo blijkt uit studie van het CPB. Het PBL rapporteerde onlangs dat ruim […]

Alles over de energietoeslag

(Dit artikel is bijgewerkt tot 5 april – zie aanvullingen onderaan) Gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag. Dat staat in de brief die minister Schouten op 15 maart samen met het wetsvoorstel stuurde naar de Tweede Kamer. De wetswijziging zelf omvat slechts een paar regels. Het regelt dat gemeenten ambtshalve mogen verstrekken. En verder hebben […]

Update gemeentelijke energietoeslag

Minister Schouten heeft vandaag het wetsvoorstel, dat nodig is om de gemeentelijke energietoeslag te kunnen verstrekken, voor advies naar de Raad van State gestuurd. In Gemeentenieuws wordt bevestigd dat gemeenten zelf een inkomensgrens mogen bepalen, en dat er geen vermogenstoets hoeft plaats te vinden. Je mag ambtshalve verstrekken aan bijstandsgerechtigden, maar ook aan andere minima […]

€200 miljoen voor gemeentelijke energietoeslag wordt verdeeld volgens verdeelsleutel bijzondere bijstand

Dus niet volgens de verdeelsleutel energiearmoede die EZK hanteerde voor Ondersteuning aanpak huishoudens met energiearmoede (vanaf p. 6). Bekijk hier de budgetten per gemeente (linker kolom). Zelf berekend, dus geen garanties. Naar verwachting wordt ‘deze week of volgende week’ het landelijk beleidskader gepubliceerd. Houd dit blog in de gaten.

Volgende week meer duidelijkheid over kaders gemeentelijke energietoeslag

Volgende week dinsdag 1 februari vindt er een Bestuurlijk Overleg Energiearmoede plaats waarin SZW, VNG en Divosa het landelijk kader voor de gemeentelijke energietoeslag vaststellen. Divosa zal er vanuit deze pagina naar verwijzen. Je vindt er straks ook info over de ondersteuning die Divosa biedt bij de implementatie. En uiteraard lees je alles ook op […]

Tegemoetkoming in de energiekosten

Later deze maand komt SZW met een landelijk kader voor de gemeentelijke energietoeslag voor minima. Veel gemeenten doen nu al wat voor minima met bijvoorbeeld een failliete leverancier of variabel tarief. Een niet-uitputtend overzicht: Voucher voor aanschaf energiebesparende producten. Vanuit de regeling reductie energiegebruik woningen – RREW (1/2021) en/of de € 150 miljoen (9/2021). Vaak […]

Leiden bestrijdt negatieve gevolgen coronacrisis

Het Leidse college stelde vorige week het Programma Social impact 2022-2023 vast. Het programma moet de negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis beperken. Er zijn 4 doelen: Vergroten van gelijke kansen Voorkomen en verminderen van geldzorgen Vroegsignalering: meer huisbezoeken en meer aandacht voor jongeren en ondernemers; Aanpak energiearmoede; Aanpak generatiearmoede; Sport en cultuur […]

Breaking: categoriale bijzondere bijstand voor energiekosten

Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig ongeveer € 200 aan categoriale bijzondere bijstand als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Daarvoor wordt € 200 miljoen vrijgemaakt. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een generieke regeling met weinig beleidsvrijheid voor gemeenten. Bijstandsgerechtigden ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen kunnen […]

Nijmegen presenteert Armoede Agenda

De Nijmeegse gemeenteraad stelde in september de Armoede Agenda 2020-2024 vast met daarin aandacht voor o.a.: Energiearmoede; Bereik en organisatie minimaregelingen: één toegangspoort, meer klantcontact, communicatieplan; Kinderarmoede: onderwijs, jongerenraad, digitale Meedoenpas, Werkende armen: vergroten bereik, regelingen toegankelijker voor ondernemers, pilot hulp bij toeslagen; Sociaal-economische gezondheidsverschillen: stoppen met roken, stress, samenwerking huisartsen; Initiatievenfonds: €30.000 voor innovatieve […]

Breda focust op werkende arme

Het college van Breda presenteert haar beleidsplan armoede en schulden. Het plan moet nog worden vastgesteld door de raad. Het is een mooi compleet beleidsplan met een paar interessante maatregelen. In de hoofdstukken 5-7 wordt elke paragraaf samengevat met een kopje ‘wat gaan we doen’. Een paar highlights: Er komt een preventieteam dat zich o.a. […]

Gorinchemse minima krijgen LED-lampen en tochtstrippen

De gemeenteraad van Gorinchem heeft vorige week besloten dat minima een duurzaamheidspakket á €50 krijgen met daarin LED-lampen, tochtstrippen een waterbesparende douchekop, een schakelbaar verlengblok, radiatorfolie en een folder met bespaartips. Bron: stadgorinchem.nl. #energiearmoede

Links

Alliantie Kinderarmoede Alliantie Vrijwillige Schuldhulp Armoede en Schulden Stimulansz Community Vroegsignalering NVVK Dossier Armoede Divosa Dossier Armoede in gezinnen – NJI Dossier Armoedebeleid en schuldhulpverlening – VNG Dossier Armoedebestrijding Sociaalweb Dossier Armoede, Schulden en Gezondheid – RIVM Dossier Basisinkomen Sociaalweb Dossier schulden en huisuitzettingen Aedes Dossier Schuldhulpverlening – Divosa Energiearmoede.nl Kennisbundel Schouders Eronder Kennisdossier Schulden […]