Energiearmoede

Energie wordt de komende tijd ongetwijfeld in veel gemeenten een belangrijk thema in het armoedebeleid. Lage inkomens zijn tussen de 40 en 60% van hun inkomen aan huur en energiekosten kwijt, stelt de Woonbond.* Lage inkomens zijn de dupe van het klimaatbeleid, zo blijkt uit studie van het CPB. Het PBL rapporteerde onlangs dat ruim […]

Energiebedrijven moeten vanaf 1 april hele jaar achterstanden melden bij schuldhulpverlening

Na een consultatieronde is de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en Warmteregeling aangepast. Energiemaatschappijen moeten vanaf 1 april het hele jaar achterstanden doorgeven aan schuldhulpverleners. Recent kondigde het kabinet aan een vergelijkbare regeling te willen treffen voor afsluiting van water. Tip: neem deze signalen mee in je vroeg eropaf-aanpak.

Opnieuw experiment met prepaid energie

Netbeheerders Stedin en Liander en energiemaatschappijen Nuon en Greenchoice experimenteren in Rotterdam en Arnhem met een prepaid-systeem voor energie. Nadeel: als je door je budget heen bent, gaat direct de schakelaar om. Voordeel: als je weer een klein beetje geld hebt, doen licht, internet en cv-ketel het meteen weer. Bron: NOS. Klanten kunnen bij enkele […]

Energie afsluiten? Eerst melden bij schuldhulpverlening!

Energieleveranciers krijgen vanaf 1 april 2018 de verplichting om wanbetalers éérst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat moeten ze al in de wintermaanden, maar straks ook in de zomer. Dat staat in een voorstel (internetconsultatie)* van het ministerie van Economische Zaken. Zo lees ik in o.a. het AD. In 2016 werden in de zomer […]

Plan voor goedkopere energie minima strandt

Het plan van de G4 om goedkoper energie in te kopen voor huishoudens die moeten rondkomen van een minimuminkomen is mislukt. Twee jaar geleden maakten Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam bekend dat ze voor deze doelgroep een collectieve korting van 130 euro per jaar op de energiekosten wilden realiseren. Naar nu blijkt zijn er […]

Energie hele jaar niet meer afgesloten, mits wanbetaler zich meldt voor schuldhulp

Energieleveranciers en de NVVK hebben in een convenant afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen met schulden worden afgesloten van gas en stroom. Energiebedrijven zullen voortaan bij een betaalachterstand van twee maanden een brief aan hun klant sturen om ze te wijzen op de schuldhulpverlening. Indien gewenst stuurt het energiebedrijf zelf de contactgegevens door naar […]

Niet alle energiebedrijven houden zich aan afsluitregeling energie

Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet meer betalen. Bekijk het nieuws. En sommige energiebedrijven houden zich niet aan de afsluitregeling energie. Bijvoorbeeld in Amsterdam.

€13.000 voor energiebesparingsprojecten voor minima

ELISAN (European local inclusion & local action network) looft prijzen uit voor projecten dedicated to fight against energy poverty and to help vulnerable people to consume less energy on a daily basis: prevention activities, creation of specific tools, set-up of trainings and so on. Deadline voor inzending: 15 november. Meer info. Aanmeldformulier. Contact: Kristine Stempien, […]

Energie en geld besparen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat huishoudens met een laag inkomen een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten dan andere huishoudens. Gemeenten kunnen minima helpen met energiebesparing. Het Nibud heeft daarvoor o.a. de ansichtkaartenset ‘Energie & Geld’ ontwikkeld.  Hiermee worden mensen op een luchtige en laagdrempelige manier gestimuleerd energiebewust te zijn. Leuk […]

Gemeenten kopen groene energie in voor minima

De vier grote steden gaan voor vier jaar samen groene energie inkopen voor huishoudens die rondkomen van een minimuminkomen.

Collectief energie inkopen

De G4 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen collectief groene energie inkopen voor mensen met een minimuminkomen, die hiermee naar verwachting 130 euro per jaar besparen. De G4 werken aan een gezamenlijke aanbesteding. Het is de bedoeling een korting te bedingen bij de energieleveranciers en de reductie vervolgens door te geven aan de betrokken […]

Relatief hoge energiekosten voor minima

Uit recent onderzoek van het Nibud blijkt dat huishoudens met een laag inkomen een bovengemiddeld groot deel van hun uitgaven kwijt zijn aan energiekosten. Het AgentschapNL Energie en Klimaat heeft naar aanleiding van dit onderzoek een brochure gemaakt voor woningcorporaties en gemeenten. Het Nibud overweegt een overzicht van kosten en besparingen van energiezuinige apparaten te […]

Prepaid energie

De gemeente Almere wil er alles aan doen om te voorkomen dat deze winter opnieuw Almeerse gezinnen worden afgesloten van elektriciteit en warmte. Daarom start in Almere een pilot met prepaid energiemeters. Lees meer. In Rotterdam is daar al mee geëxperimenteerd. Een medewerker van de schuldhulpverlener heeft als ‘pilot’ zelf een prepaidmeter in huis gehaald. […]

Collectief energie inkopen voor minima

Rotterdam wil energie collectief inkopen voor mensen met een laag inkomen. Dan zouden ze goedkoper uit zijn. Door de collectieve inkoop kan de gemeente wanbetalers ook eerder aanspreken. Lees meer. Wordt dit de nieuwe hit in gemeentelijk armoedebeleid? Tilburg heeft het ook al overwogen.

Energie besparen

De woningcorporaties hebben een olijk mannetje ‘Peter’ ontwikkeld dat, als u dat wilt en uw corporatie meedoet aan het project, gaat optreden als uw persoonlijke energiecoach. Met deze Peter kunnen huurders een persoonlijk plan opstellen om de energierekening structureel omlaag te brengen. Kijk op www.beterpeter.nl. BeterPeter is een initiatief van WoonEnergie, de collectieve inkooporganisatie voor energie […]

Woon- en energielasten drukken het zwaarst op laagste inkomens

Bij huishoudens in de laagste inkomensklasse  is het aandeel dat besteed wordt aan woonlasten en woningonderhoud met 29 procent aanmerkelijk hoger dan bij huishoudens in de hoogste inkomensgroep (21 procent). Wel wordt een deel van de lagere inkomens voor de relatief hogere woonlasten gecompenseerd door de huurtoeslag. Ook geven de lagere inkomens naar verhouding meer […]

Collectief energie inkopen

De gemeente Tilburg heeft van een internetbedrijf het aanbod gekregen om via hun internetapplicatie door inwoners/minima van de gemeente gezamenlijk energie in te kopen en zo een lage prijs te bedingen. Zijn er andere gemeenten die hier ervaringen mee hebben? Ik hoor het graag. Hoe werkt het? Via een internetapplicatie wordt een groepsaankoop georganiseerd waar […]

Afsluiting energie in wintermaanden

Vanmorgen las ik het artikel ‘Eerder afgesloten gezin blijft in de kou zitten’ (AD). Volgens mij kennen veel energieleveranciers niet de ministeriële regeling waarin staat dat afsluiting in de wintermaanden alleen mag onder strenge voorwaarden. Bij ‘wanbetaling’ mag het als de klant geen schuldbemiddeling inschakelt. Ik ken natuurlijk niet de achtergronden van de situatie van […]

Prepaid energie als schuldpreventie

In Rotterdam wil ENECO het product Telmi in de markt zetten. In eerste instantie ten behoeve van klanten van de schuldhulpverlening. Het voordeel van deze vorm van energieleverantie is dat de klant geen schulden kan maken bij ENECO, immers, je krijgt wat je betaalt en meer niet. Maar komt er nog meer bij kijken? Eric […]

Handige Factsheet Armoede en Schulden 2019

De Factsheet Armoede en Schulden 2019 van de G40 themagroep Armoede en Schulden en Platform31 laat zien aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien rond de volgende thema’s: Werkende armen Sociaal incasseren Vroegtijdig signaleren Beschermingsbewind Sociale energietransitie Integrale hulpverlening De factsheet biedt daarnaast relevante cijfers, een overzicht van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en een […]

Update wetswijziging Wgs

In februari jl. kregen we het voorstel tot wijziging van de Wgs onder ogen. Ik schreef daarover dit artikel. Inmiddels is er meer duidelijkheid over hoe de Wgs eruit gaat zien: Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2021. De komende 1,5 jaar geeft het ministerie van SZW gemeenten de ruimte om al met de genoemde meldende partijen […]

Koninklijke Nibud

Nibud, van harte gefeliciteerd! Al 40 jaar op de bres om onze portemonnee te bewaken. Het was een feestelijk jubileumcongres gisteren. Ik voelde me zelfs ook een beetje jarig, omdat ik me realiseerde dat ik al bijna de helft van die 40 jaar regelmatig bij het Nibud over de vloer kom en sommige collega’s al […]

Reset Rotterdamse schuldenaanpak

De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden. Deze vernieuwde aanpak staat in het uitvoeringsplan Reset Rotterdam. Perspectieffonds Alle Rotterdamse jongeren tussen 18 tot 27 jaar die bij de […]

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het voorstel tot wijziging van de Wgs ligt vanaf vandaag tot 3 april ter consultatie. Belangrijkste voorstellen: Gemeenten worden geacht een beschikking af te geven na het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. En ook bij afwijzing en beëindiging. Nog niet alle gemeenten doen dat nu goed. Woningcorporaties en Rijksbelastingdienst mogen persoonsgegevens doorgeven aan […]

Eropaf bij beslag op bijstand of niet-betalen gemeentelijke belastingen

Help! Ik ben op zoek naar gemeenten die in het kader van vroegsignalering signalen van beslag op bijstandsuitkering of niet-betalen gemeentelijke belastingen doorgeven aan een Eropaf-team. Ik ben vooral op zoek naar een AVG-proof onderbouwing of grondslag voor het doorgeven van deze signalen zonder toestemming van de klant. En verder – maar dat is meer […]

Innovatie in de schuldhulpverlening

NVVK-Innovatielab De NVVK is in september gestart met het Innovatielab. NVVK-leden kunnen zich aanmelden om tijdelijk in een regelarme ruimte innovatieve ideeën en werkwijzen te testen in de praktijk. Succesvolle ervaringen kunnen vervolgens leiden tot aanpassing van de NVVK-regels. Op dit moment zijn de volgende innovatieve projecten toegelaten: Collectief schuldregelen– Gemeente Den Haag/Schuldenlab070. Lees hier meer. Sparen na […]

Leiden en Leiderdorp willen snellere hulp bij schulden

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met verschillende organisaties samenwerken om schulden vroegtijdig te signaleren en op te lossen. De ervaring is dat inwoners zich nu pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot €40.000. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners […]

Water afsluiten? Eerst melden bij schuldhulpverlening!

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil de afsluitregeling voor water aanpassen. Zo worden drinkwaterbedrijven verplicht klantgegevens en de hoogte van schuld van huishoudens met betalingsproblemen eerst te melden bij de gemeente. Als vervolgens een schuldhulpverleningstraject wordt ingezet, mag de levering van drinkwater niet worden stopgezet. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen. […]

Een gedragsgerichte benadering van armoede

In het rapport Een Gedragsgerichte Benadering Van Armoede doet de HvA verslag van een onderzoek in opdracht van Almere en Den Haag naar bewezen effectieve interventies ter ondersteuning van mensen in langdurige armoede. De HvA onderzocht de volgende interventies: Assistentie bij het aanvragen van inkomensvoorzieningen Herinneringen sturen en het vereenvoudigen/weglaten van informatie Gedragsgerichte ‘reminders’ De […]

Aan de slag met vroegsignalering

Door signalen van energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars over betalingsachterstanden vroegtijdig op te pakken, kun je als gemeente veel leed en maatschappelijke kosten voorkomen. De eerste 100 gemeenten die zich melden, kunnen vanuit het project ‘Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden’ gratis ondersteuning krijgen bij het opzetten van vroegsignalering. Bij voorkeur maken gemeenten dan gebruik van de Vindplaats […]

Huurkorting voor minima in te duur huis

3.000 Utrechtse minima die in een te dure sociale huur­woning zitten, betalen per 1 september gemiddeld €60 per maand minder huur. Amsterdam is deze maand al begonnen met dergelijke steun. Het geldt voor huurders met een inkomen van maximaal 125% van het sociaal minimum, met een huur boven de huurtoeslaggrens van €592 (alleenstaanden) of €635 per […]

Maatschappelijke effectencalculator

Zakelijk kijken naar interventies in het sociale domein hoort er tegenwoordig bij. Hoeveel kost iets nu? En als we iets kunnen voorkomen, wat levert dat dan op? De maatschappelijke prijslijst – een initiatief van de Effectencalculator – geeft een indicatie. Op de prijslijst kun je bijvoorbeeld zien wat een uithuisplaatsing kost, of een ambulance, rollator, medisch specialist […]

Roermond zet in op preventie

De gemeenteraad van Roermond heeft vorige week het beleidsplan ‘Roermond, samen actief tegen armoede‘ vastgesteld. Ik mocht penvoerder zijn. Met op p. 23 een handig overzicht van voortgezet en nieuw beleid: Wat blijft Individuele inkomenstoeslag; Participatieregeling; Kwijtschelding gemeentelijke belastingen; Zorgverzekeraar biedt korting op zorgpremie; Stichting Leergeld; Jeugdsportfonds; Jeugdcultuurfonds; Thom Hoofwijkfonds; Subsidie Voedselbank en Kledingbank; Informatievoorziening […]

Inzet op life events lijkt te werken. Maar inkomensbeleid Rijk schiet tekort

Het college van B&W van Utrecht vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de notitie ‘Utrecht Inclusief deel 2, inzet van de armoederegelingen’, waarin wordt gekozen voor 1. het jaarlijks bepalen van de vervolgstappen binnen de armoedeaanpak (nieuwe manier van beleid maken); 2. het zetten van verdere stappen richting meer maatwerkondersteuning; 3. het voorlopig voortzetten […]

Ruim 4.600 huisuitzettingen door huurachterstand – wat te doen?

Woningcorporaties zagen zich in 2015 genoodzaakt tot huisuitzetting van 5.500 huishoudens. Dat is 6% minder dan in 2014. En in 2014 was er ook al een daling van 15%. In 84,2% is huisuitzetting het gevolg van een huurachterstand. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Schulden & Huisuitzetting van Aedes. Woningcorporaties, gemeenten en hulpverleners doen er – […]

Alternatieve schuldhulpverlening

Spannend! Houd dit initiatief in de gaten of beter: denk mee. Het huidige model voor schuldhulpverlening werkt niet meer. ‘Betere uitkomsten verwachten met dezelfde aanpak is minimaal naïef’ zeggen de initiatiefnemers van het Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden. Het afgelopen jaar hebben verschillende nationale en lokale organisaties (waaronder NVVK) samengewerkt aan een nieuwe aanpak van schulden. Gemeenten, […]

Nieuw systeem voor vroegsignalering schulden

Het BKR is gestart met het initiatief ‘Vindplaats van Schulden’ (VPS) nadat eerdere initiatieven om tot een systeem van vroegsignalering te komen, het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) en Vroegsignalering index Probleemschulden (ViP), zijn beëindigd. VPS kan gemeenten voorzien van informatie over betalingsachterstanden bij huur, zorgverzekering, energie en overige relevante informatie. Dit kan hen helpen om beleid […]

Weer een bank

Het rijtje wordt steeds langer: Huishoudbank Sinterklaasbank Speelgoedbank Vakantiebank Goederenbank Voedselbank Medicijnbank Computerbank Kledingbank Dierenvoedselbank En nu ook een Energiebank

Tien redenen waarom elke gemeente een noodhulpbureau moet hebben

Noodhulpbureaus geven geld als mensen in acute financiële nood verkeren. Particuliere fondsen en gemeenten betalen daar aan mee. De aanvraag wordt altijd gedaan door een professionele hulpverlener. Hij doet vervolgens de noodzakelijke uitgaven voor zijn cliënt. De hulpverlener en het noodhulpbureau checken altijd eerst of er een voorliggende voorziening is, en of die op tijd beschikbaar is. Voor een kleine doelgroep […]

Agenda

10 oktober – Platform Schuldhulpverlening, Stimulansz/Nibud, Utrecht 10 oktober – Algemeen Overleg: armoede- en schuldenbeleid, Tweede Kamer, Den Haag 15 oktober – HOE bereik je nou juist díe peuters? Armoede/schulden en andere drempels, SWN, Rotterdam 15 oktober – Symposium Voorkomen is beter dan genezen, Schuldhulpmaatje, Meppel 17 oktober – Internationale dag ter bestrijding van de […]

Microhulp in Helmond

Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. en Stichting Thomas van Villanova hebben gezamenlijk Stichting MicroHulp Helmond opgericht om de armoede in Helmond te bestrijden. De stichting verstrekt renteloze leningen van max. 2.000 euro. De aanvraag moet worden ondersteund en ingediend door een maatschappelijke organisatie. De lening mag alleen verstrekt worden voor het aflossen en/of aankopen van bestaande […]

Dubbeltje per automatische overschrijving

Vorige week hoorde ik deze bezuinigingstip: Vraag voor elke automatische overschrijving die je doet in het kader van inkomensbeheer een kleine bijdrage van de ontvanger (bijvoorbeeld de woningcorporatie of het energiebedrijf).

Strenge eisen bij afsluiten drinkwater

Drinkwaterbedrijven mogen klanten die hun waterrekening niet betalen niet zomaar afsluiten. Dat staat in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater die afgelopen vrijdag in de Staatscourant is gepubliceerd. Drinkwaterbedrijven zijn verplicht een vaste procedure te volgen voorafgaand aan afsluiting van een consument bij wanbetaling. In tegenstelling tot de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en […]

Beleidsplan schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Zie hier het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 van de BAR-gemeenten. Mooi uitgewerkt is o.a. het hoofdstuk over doelstellingen, kwaliteit en gewenste resultaten. Met dit beleidsplan wordt het volgende beoogd: meer maatwerk bij het bieden van schuldhulpverlening; een meer integrale werkwijze die tot een effectievere schuldhulpverlening leidt; meer inzet op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van […]

Wanbetalers niet meer volledig afgesloten van stroom en gas

Hardnekkige wanbetalers worden straks niet zonder meer afgesloten van stroom en gas. Ze krijgen nog een minimale hoeveelheid stroom geleverd. Die is voldoende voor een koelkast en een lampje in de woonkamer, maar niet om televisie te kijken. Op die manier wil minister Verhagen van ELI wanbetalers alsnog aanzetten tot betaling van achterstallige energienota’s. Verhagen […]

De winter staat voor de deur…

… en daar láten we hem graag. Daarom is de afsluitregeling energie (“Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas”) weer van belang. Per 1 oktober 2011 is de regeling vervangen door een nieuwe met verbeteringen en verfijningen. Download de laatste versie op de vernieuwde NVVK-site.

80% probleemschulden kan vroegtijdig worden ontdekt

Als het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) al had bestaan, dan waren problematische schulden in 80% van de gevallen vroegtijdig ontdekt. 71% van de in het onderzoek geïnterviewde mensen die in de schuldhulpverlening zitten, is voorstander van een systeem als LIS. Dat staat in een onderzoeksrapport dat zojuist – twee dagen voor het kamerdebat over dit onderwerp […]

Armoedebeleid en klimaatbeleid gekoppeld

Voor de agenda: Agentschap NL en het Nibud organiseren in samenwerking met ‘Energiesprong’ op donderdag 22 september 2011 een bijeenkomst met praktijkvoorbeelden die de meerwaarde van de koppeling van minimabeleid aan klimaatbeleid aantonen.

Toch koudetoeslag voor minima

In Binnenlands Bestuur lees ik, dat de minima in Wormerland toch een deel van hun hoge energierekening kunnen terugkrijgen van de gemeente. Minister Donner had de gemeente verboden om alle bijstandsgerechtigden zo’n koudetoeslag uit te keren, maar de gemeente heeft een mogelijkheid gevonden de minima te hulp te schieten. Alle minima die een naheffing op de […]

Kinderen asielzoekers wel recht op bijzondere bijstand

De rechter vernietigde recent een besluit van Amsterdam geen bijzondere bijstand te verlenen aan de kinderen van een asielzoekster. Kinderen van rechtmatig in Nederland verblijvende asielzoekers kunnen recht hebben op bijzondere bijstand. De uitkering die zij van het Centraal Orgaan Asielzoekers krijgen, een zogenoemde Rvb-voorziening, kan niet worden gezien als vergoeding van kosten van huisvesting […]