Wijzig beleidsplan en beleidsregels i.v.m. verkorting aflostermijn Msnp

Check even of de aflostermijn van 36 maanden expliciet genoemd wordt in het beleidsplan en/of de beleidsregels van jouw gemeente. Zo ja, wijzig dat dan vóór 1 juli en maak gebruik van de voorbeeldcollege- en raadsbesluiten op deze pagina op VNG.nl.

Beleidsplan schuldhulpverlening Bommelerwaard

Ter inspiratie – Gisteravond met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad van Zaltbommel: Beleidsplan schuldhulpverlening Bommelerwaard 2023-2026. Ook (unaniem) vastgesteld: Uitvoeringsregeling tijdelijke compensatie energieprijzen voor verenigingen, instellingen zonder winstoogmerk of gebruikers van gemeentelijk vastgoed.

Beleidsplannen schuldhulpverlening en bestrijding kinderarmoede Neder-Betuwe

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe (23.400 inwoners) het Beleidsplan Schuldhulpverlening (hamerstuk) en het Plan van Aanpak Bestrijding Kinderarmoede met algemene stemmen en complimenten aangenomen. Omdat ik daar een bijdrage aan heb geleverd, ben ik daar best trots op. Beluister het debat over kinderarmoede. Wellicht kunnen kleine en middelgrote gemeenten hier inspiratie uit halen?

Eigentijds beleidsplan armoedebeleid Almere

Almere presenteerde onlangs haar beleidsplan Op weg naar een werkend armoedebeleid en de uitvoeringsnota Armoedebestrijding Almere. De plannen zijn een antwoord op belangrijke trends en ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals de transities, wijzigingen in de Participatiewet, de opkomst van wijkteams en nieuwe wetenschappelijke inzichten over armoedebestrijding. Almere legt 4 accenten: Preventie Participatie Integrale aanpak Voorkomen van overerving Ik was […]

Beleidsplan Schuldhulpverlening Alkmaar

Alkmaar heeft recent het beleidsplan integrale schuldhulpverlening met de titel ‘(Met) schuldenaar aan zet‘ vastgesteld. Vorig jaar hadden ze ook al een beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan is verder uitgewerkt op o.a. de onderdelen kwaliteitsborging (paragraaf 1.6), preventie en recidive. Bovendien hebben ze nu ook beleidsregels en hebben ze met deze aanvullingen en onderbouwing extra middelen gekregen.

Het regent beleidsplannen schuldhulpverlening

Op 1 juli treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Op datum van inwerkingtreding moet ook het verplichte beleidsplan klaar zijn. Het is aan de gemeenteraad om hierop toezicht te houden. Veel gemeenten lijken de deadline te gaan halen. Dat hoor ik tijdens o.a. de platforms schuldhulpverlening en lees ik op internet: Alphen-Chaam Brielle Coevorden Helmond […]

Leidraad voor beleidsplan schuldhulpverlening

De NVVK heeft voor haar leden in 2010 een leidraad ontwikkeld met aanbevelingen voor het beleidsplan en de beleidsregels. Vandaag is de geactualiseerde versie verschenen. Ook gewoon voor niet-leden beschikbaar en zeer goed bruikbaar!

Meerjarenbeleidsplan Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht heeft vorige week donderdag het meerjarenbeleidsplan armoede en schuldhulpverlening aangenomen. De titel van het plan is ‘De basis op orde en meedoen’; en dat is ook precies waar het plan over gaat. Echt een mooi integraal plan. Dat zouden wat mij betreft meer gemeenten mogen doen: 1 integraal plan voor armoedebeleid […]

Beleidsplan schuldhulpverlening Venray

Vooruitlopend op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft het college gisteravond het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 vastgesteld. Het beleidsplan gaat verder op de al ingeslagen weg. Lees ook Groepsintake schuldhulpverlening.

Beleidsplan schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Zie hier het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 van de BAR-gemeenten. Mooi uitgewerkt is o.a. het hoofdstuk over doelstellingen, kwaliteit en gewenste resultaten. Met dit beleidsplan wordt het volgende beoogd: meer maatwerk bij het bieden van schuldhulpverlening; een meer integrale werkwijze die tot een effectievere schuldhulpverlening leidt; meer inzet op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van […]

Beleidsplan Schuldhulpverlening Sittard-Geleen

Zie hier het Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2014. Deze wordt binnenkort behandeld door de gemeenteraad. (de link werkt even niet, omdat de gemeente haar bericht op de website heeft aangepast. Ik zal kijken of ik het beleidsplan elders kan vinden of opvragen)

Beleidsplannen schuldhulpverlening

Hierbij ter inspiratie een paar recente beleidsplannen van deelnemers van het platform schuldhulpverlening: Emmen: Actualisatie Beleidskader Schuldhulpverlening Walcheren: Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Nijmegen: Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 – 2015 Zie ook Delft en BELH-gemeenten

Beleidsplan schuldhulpverlening Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

Huizen heeft eerder deze maand het Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld. Net als Delft (vorige bericht) helemaal klaar voor de nieuwe wet. Vermeldenswaardig is de relatie die wordt gelegd met andere beleidsterreinen (§2.4). Huizen werkt samen met Blaricum, Eemnes en Laren (deelnemers van het platform schuldhulpverlening). Deze BEL-gemeenten hebben een bijna identiek beleidsplan geschreven en beslissen daarover in december.

Beleidsplan schuldhulpverlening Delft

Het opheffen- en voorkomen van problematische schulden door middel van het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van burgers, het hanteerbaar maken van schuldensituaties en waar mogelijk de burger te laten werken aan een schuldenvrije toekomst. Dat is de doelstelling van de schuldhulpverlening in Delft. Vorige week werd het beleidsplan unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Andere trefwoorden: gestandaardiseerd […]

Beleidsplan schuldhulpverlening Alkmaar

Een mooi voorbeeld van een beleidsplan dat voldoet aan de eisen van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Ik was betrokken bij de totstandkoming ervan. De behandeling van het plan in de gemeenteraad is te bekijken op video (klik eerst op commissie sociale zaken).

Leergang beleidsplan schuldhulpverlening

Om gemeenten te helpen bij het opstellen het verplichte beleidsplan schuldhulpverlening biedt Stimulansz i.s.m. het Nibud de ‘leergang beleidsplan schuldhulpverlening’ aan. De leergang bestaat uit drie workshops van ieder een dagdeel met daarnaast een dagdeel consult op locatie. In de workshops ligt de focus op de verschillende onderdelen die binnen het beleidsplan aan bod dienen te […]

Leergang beleidsplan schuldhulpverlening

Stimulansz en het Nibud ondersteunen gemeenten bij het opstellen van het (nieuwe) beleidsplan schuldhulpverlening. Tijdens de ‘Leergang beleidsplan schuldhulpverlening‘ gaat u aan de slag met de volgende onderwerpen: Visie op schuldhulpverlening Kwaliteit definiëring en borging Kerntaken en samenwerkende partners Toegang en producten  Schuldpreventie Het eindproduct is een beleidsplan, geschreven door uzelf! Dit plan voldoet aan […]

Interessante cijfers over armoede en schulden

Uit het vandaag verschenen Jaarverslag 2022 van de NVVK blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulp wat is afgenomen: * door mijzelf bewerkte cijfers uit jaarverslagen 2007-2022 In april werd al bekend: Ondanks gestegen prijzen blijft verwachte toename aanmeldingen schuldhulp in 2022 uit. Verder opvallend: Verder las ik vandaag in de Volkskrant; Voor het eerst […]

Heerlen gaat voor duurzame oplossing en één generatie aanpak

De Heerlense gemeenteraad heeft zojuist het Beleidsplan armoede en schulden 2022-2025 vastgesteld. Unaniem, dus daar ben ik als penvoerder best trots op. Heerlen kleurt al jaren donkerrood op de armoedekaart. Gelukkig gaat het de laatste jaren beter, maar er is nog veel werk te verzetten. Het beleidsplan staan maatregelen die de komende jaren direct effect […]

Minder stress, meer maatwerk in armoede- en schuldenbeleid Deventer

Het college van Deventer heeft het Beleidskader Minimaregelingen en Schuldhulpverlening 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. Maatwerk vormt de rode draad. Zo kijkt de gemeente niet meer naar wat iemand verdient, maar naar wat hij daadwerkelijk te besteden heeft. Dit schema vat het plan goed samen (klik om te vergroten) Lees het persbericht.

Schuldhulp Leiderdorp: eerder, beter en sneller

Gisteravond stelde de gemeenteraad van Leiderdorp het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vast. Ik zat als penvoerder te blozen van alle complimenten over vorm en inhoud. Leiderdorp telt ruim 27.000 inwoners en relatief weinig problematische schulden. De curatieve schuldhulp is belegd bij Stadsbank Leiden.

‘s-Hertogenbosch presenteert armoede- en schuldenbeleid 2022

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch stelde afgelopen zomer het Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2022 Voortvarend verder vast. Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) is in ‘s-Hertogenbosch dé toegangspoort voor geldzaken. De route achter EHBG – met verschillende afslagen voor passende hulp -geeft ook min of meer de structuur van het beleidsplan, een beetje zoals de Nederlandse Schuldhulproute, […]

Den Haag helpt minima aan koopwoning met hypotheek van gemeente

Minima in Den Haag met huisvestingsproblemen, die normaal niet in aanmerking komen voor een hypotheek, kunnen misschien nog dit jaar alsnog een eigen huis kopen. De gemeente onderzoekt of deze gezinnen een ‘doorbraakhypotheek’ kunnen krijgen van de Gemeentelijke Kredietbank. Deelnemers krijgen een hypotheek van maximaal twee ton. Als je het niet meer kan betalen en […]

Gemeente Den Haag innoveert in schuldhulpverlening

Het Haagse gemeenteraad behandelt waarschijnlijk eind november het beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024. Zoals te verwachten van de schuldenlab-initiatiefnemer heeft de gemeente veel aandacht voor innovatie. Dit plaatje vat het beleidsplan samen (klik om te vergroten): Een paar highlights: De Helpdesk Geldzaken op verschillende locaties biedt laagdrempelige toegang tot hulp. Er komt een communicatieplan samen met ervaringsdeskundigen […]

Leiden gaat voor gewoon goede schuldhulpverlening

Met een stevige begroting en ambitie, maar zonder poespas, toeters en bellen. Met meer focus op het primaire proces en handen aan het bed en minder op randzaken en uitprobeersels. Geen zachte heelmeester en niet van het pappen en nathouden. Leiden wil inwoners simpelweg eerder, beter en sneller helpen. Dat staat in het beleidsplan schuldhulpverlening […]

Eindhoven verbetert aanpak armoede en schulden

Op 9 juni neemt de Eindhovens gemeenteraad een besluit over het Beleidsplan armoede & schulden 2020-2024. De infographic hieronder vat de plannen mooi samen. Er wordt onderscheid gemaakt in korte termijn acties (mede i.v.m. corona) en lange termijn oplossingen. Lees ook het eindrapport van het onderzoek dat eraan vooraf ging.

Breda focust op werkende arme

Het college van Breda presenteert haar beleidsplan armoede en schulden. Het plan moet nog worden vastgesteld door de raad. Het is een mooi compleet beleidsplan met een paar interessante maatregelen. In de hoofdstukken 5-7 wordt elke paragraaf samengevat met een kopje ‘wat gaan we doen’. Een paar highlights: Er komt een preventieteam dat zich o.a. […]

Nieuw armoede- en schuldenbeleid Kerkrade

De gemeenteraad van Kerkrade stelde vorige week het beleidsplan Armoede en Schulden Samen Aanpakken! vast. Unaniem, waar ik als penvoerder best trots op ben. Kerkrade staat in de top 10 van armste gemeenten en hoog in de lijst met regio’s met risicovolle schulden. In navolging van steeds meer gemeenten omvat het beleidsplan zowel het armoedebeleid […]

Maatwerkbudget

Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en eerder kunnen helpen. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark van SZW aan de Tweede Kamer. Van Ark start samen met gemeenten, landelijke uitvoeringsorganisaties en de ministeries van VWS, J&V, BZK en OCW een aanpak waarbij sociaal werkers ruimere bevoegdheden krijgen om hulp […]

Nieuw armoede- en schuldenbeleid Staphorst

De gemeenteraad van Staphorst heeft gisteravond het Beleidsplan Op weg naar een werkend armoedebeleid aangenomen. Ik was penvoerder en blij dat het plan met algemene stemmen werd aangenomen. Met het beleidsplan voldoet de gemeente ook aan de wettelijke verplichting om ten minste 4-jaarlijks het schuldenbeleid door de raad te laten vaststellen. Het beleid rust op […]

Leiden gaat voor armoedebeleid op maat

Het college van de gemeente Leiden heeft gisteren het beleidsplan armoedebeleid vastgesteld. Maatwerk is daarin het sleutelwoord. Het accent verschuift van generieke inkomensondersteuning naar activering en het wegnemen van belemmeringen om mee te doen. Leiden introduceert een Maatwerkbudget dat wordt belegd bij de wijkteams. Het beleidsplan ligt nu ter inspraak en gaat daarna naar de […]

Roermondse schuldhulpverleningsklanten geven dienstverlening een 8,2

Afgelopen voorjaar hebben 177 klanten van het Loket Schuldhulp van de gemeente Roermond deelgenomen aan een Klantbelevingsonderzoek. In aanvulling hierop hebben 20 klanten meegewerkt aan een verdiepend telefonisch interview. Over het algemeen zijn respondenten erg tevreden over de ondersteuning. De schuldhulpverleners verlagen stress en creëren daarmee ruimte voor overzicht. Roermond zette in de beleidsplannen armoedebeleid en […]

Leiden en Leiderdorp willen snellere hulp bij schulden

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met verschillende organisaties samenwerken om schulden vroegtijdig te signaleren en op te lossen. De ervaring is dat inwoners zich nu pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot €40.000. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners […]

Factsheet armoedebeleid en schuldhulpverlening

Het G32-stedennetwerk presenteert de Factsheet Armoedebeleid en Schuldhulpverlening. Deze factsheet geeft bondige info over de problematiek, mogelijkheden voor ondersteuning, oplossingsrichtingen ontwikkelingen in wet- en regelgeving en verwijzingen naar relevante publicaties. Handig om hiermee je bestuurders bij te praten of een hoofdstukindeling voor je beleidsplan te maken. En natuurlijk komen alle onderwerpen aan bod in de […]

Roermond zet in op preventie

De gemeenteraad van Roermond heeft vorige week het beleidsplan ‘Roermond, samen actief tegen armoede‘ vastgesteld. Ik mocht penvoerder zijn. Met op p. 23 een handig overzicht van voortgezet en nieuw beleid: Wat blijft Individuele inkomenstoeslag; Participatieregeling; Kwijtschelding gemeentelijke belastingen; Zorgverzekeraar biedt korting op zorgpremie; Stichting Leergeld; Jeugdsportfonds; Jeugdcultuurfonds; Thom Hoofwijkfonds; Subsidie Voedselbank en Kledingbank; Informatievoorziening […]

Utrechtse buurtteams dé plek voor mensen met geldproblemen

Vanaf heden zijn de buurtteams dé plek waar mensen met (dreigende) geldproblemen terecht kunnen, zo meldt de gemeente Utrecht. Nieuw is dat de gemeentelijke trajectbegeleiders van Werk en Inkomen voortaan een aantal uren per week op de locatie van het buurtteam aanwezig zijn. Zij bieden vanuit de buurtteams laagdrempelig, dichtbij en in de eigen buurt […]

Waarom arme mensen domme dingen doen

Nee, zeker geen nieuws. Maar het boek Schaarste; hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen van Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir moet zeker nog vermeld worden op dit blog. Het wordt regelmatig aangehaald tijdens congressen en ik lees het ook steeds vaker terug in gemeentelijke beleidsplannen. Armoedebestrijding in Nederland is vaak op een misvatting […]

Door samenwerking armoedeproblematiek verminderen in Appingedam

De gemeenteraad van Appingedam bespreekt volgende week het beleidsplan ‘Meer samenwerking, minder armoede: armoedebeleid gemeente Appingedam 2015 -2020‘. Verbinding met andere beleidsterreinen en samenwerking met particuliere initiatieven staan daarin centraal. Een paar interessante thema’s: Armoedebeleid verbinden aan gezondheidsbeleid en sportbeleid Vergroten bekendheid van regelingen via nieuwe website http://www.helpuzelfvooruit.nl (nog niet online) Kindgericht armoedebeleid, incl. webshop http://www.kansvooruwkind.nl Versterking […]

Allesrelativerend

Ik ben vandaag weer aan de slag gegaan na een heerlijke en allesrelativerende vakantie in Portugal. Ik wilde al bijna mijn baan opzeggen en een camping beginnen in de Alentejo. Realiteitszin heeft me teruggebracht naar Nederland. En ik moet zeggen, ik heb er ook wel weer zin in. Ik heb vanmorgen de kinderen naar de Kunstcamping gebracht […]

‘Kredietbanken moeten verzelfstandigen’

Myra Koomen (Voorzitter Stadsbank Oost Nederland, Wethouder in Enschede en voormalig 2e Kamerlid) roept op om kredietbanken te verzelfstandigen. Bezuinigingen, dubbele petten en de introductie van private schuldbemiddeling zijn de belangrijkste redenen om de uitvoering door de kredietbank meer op afstand te zetten. Ik weet niet of Koomen op alle kredietbanken doelt, of alleen op […]

Veldhoven bijna klaar voor nieuwe wet

Mijn collega Vivian den Hartogh ondersteunt de gemeente momenteel bij de herijking van beleid en uitvoering. In juni wordt het verplichte beleidsplan opgeleverd. Het CDA vraagt aandacht voor preventie en het schuldhulpmaatje en de toenemende kosten van schuldhulp . Lees meer.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening treedt op 1 juli in werking

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening treedt in werking op 1 juli 2012. Staatssecretaris De Krom heeft dat vandaag bekend gemaakt. Het breed moratorium (art. 5) en de basisbankrekening (art. 11) worden later ingevoerd: streefdatum 1 januari 2013.  De wet verplicht gemeenten tot het schrijven van een beleidsplan. Het beleidsplan dient gereed te zijn op het moment dat de wet […]

Minder ruimte voor schuldregeling bij bijstandsfraude

Minister Kamp en staatssecretaris De Krom van SZW hebben vandaag het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel staat: Uitkeringsontvangers die frauderen moeten vanaf 1 januari 2013 altijd de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast datzelfde bedrag aan boete. De beslagvrije voet wordt in bepaalde gevallen […]

Invoeringsdatum wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Als staatssecretaris De Krom de wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 juli wil invoeren, zal hij dit uiterlijk 1 april kenbaar moeten maken. Gemeenten hebben dan namelijk nog – conform bestuurlijke afspraken – drie maanden de tijd om het verplichte beleidsplan te schrijven.

Stimulansz jaarverslag 2011 op YouTube

Bekijk ons video jaarverslag! Huur ons in voor het schrijven van een beleidsplan armoedebeleid of het reorganiseren van de schuldhulp… of vanaf heden: voor het betere acteerwerk.

Certificering schuldhulpverlening

Wel of niet certificeren? Voor veel organisaties voor schuldhulpverlening is het antwoord uiteindelijk ‘nee’ omdat ze opzien tegen hoge kosten en veel gedoe. Maar “mensen weten nog niet dat alles inmiddels veel eenvoudiger en goedkoper is geworden”, vertelt Mariëlle Fleuren (projectleider certificering bij de NVVK) in de SZW-nieuwsbrief schuldhulpverlening. In december jl. haalde de gemeente Tilburg […]

Schuldhulp@breda

Het College van B&W van Breda heeft gisteren ingestemd met het beleidsplan schuldhulp@Breda 2012-2015 en de Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda 2012. Het beleidsplan geeft invulling aan de nieuwe wettelijke taak. Lees het persbericht. De uitvoering van schuldhulpverlening is gebaseerd op een visie die steunt op vier uitgangspunten: de schuldenaar is probleemeigenaar; schuldenpakket, motivatie en vaardigheden bepalen het maximaal haalbare; dankzij […]

Opleidingen en trainingen schuldhulpverlening

Op zoek naar een opleiding of training schuldhulpverlening? Op Springest.nl kun je tal van aanbieders met elkaar vergelijken. Die van Stimulansz worden momenteel toegevoegd: Timemanagement en werkorganisatie schuldhulpverlening Opleiding tot professioneel vraaggerichte schulddienstverlener Leergang beleidsplan schuldhulpverlening (voor beleidsmedewerkers)

Klantprofielen schuldhulpverlening

Veel gemeenten zijn momenteel aan het nadenken over doelgroepen, schuldenladders en klantprofielen voor schuldhulpverlening. Dit t.b.v. beleidsregels en beleidsplan (wie helpen we), maar ook voor de uitvoering: hoe bepalen we in de intake z.s.m. welk traject moet worden ingezet. Even een update: Waar staan we? Onder andere de handreiking klantprofielen in de schuldhulpverlening heeft veel gemeenten hierover aan […]

Roermond kantelt het armoedebeleid

Met maatwerk gaat de gemeente de armoede terugdringen. “We geven geen vis, maar een hengel”. “We realiseerden ons dat we het probleem niet oplossen door alleen maar geld te geven”, zegt wethouder Raja Moussaoui. “Veel minima vragen elk jaar weer dezelfde vergoedingen aan. Veel van deze mensen kennen we onvoldoende. De komende jaren willen we […]