Kabinet gaat mensen met problematische schulden sneller en beter helpen

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert staatssecretaris Van ’t Wout drie maatregelen die nog worden uitgewerkt in wetsvoorstellen:

  1. Reactietermijn schuldeisers
    Schuldeisers moeten straks binnen een nader te bepalen termijn reageren op een verzoek tot een schuldregeling.
  2. Van 5 naar 2 jaar
    Iemand met schulden kan straks al na 2 jaar goed gedrag, de zogenoemde goede trouw-toets, weer toegang krijgen tot de Wsnp. Nu is dat nog 5 jaar.
  3. 10-jaarstermijn
    Op dit moment krijgen mensen die binnen 10 jaar opnieuw in de schulden komen geen toegang tot de Wsnp. Straks mag de rechter mensen die buiten hun schuld – bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis – binnen 10 jaar opnieuw in de financiële problemen komen, wel opnieuw toelaten tot de Wsnp.

Een gedachte over “Kabinet gaat mensen met problematische schulden sneller en beter helpen

  1. Als we het hebben over het toegankelijk maken van de schuldhulpverlening moet je je afvragen in hoeverre een snellere gang naar de rechter de juiste koers is. Mijns inziens moet je de drempel van een juridische procedure juist wegnemen en het minnelijke traject en het wettelijke traject samenvoegen tot 1 heldere regeling, uitgevoerd door de gemeente die de bevoegdheid krijgen in de wet om een (mislukkende) regeling dwingend te maken. Schuldeisers kunnen hier tegen in verweer komen en mogen een heroverweging vragen bij het College van B&W, die vervolgens motiveren waarom de regeling toch doorgaan zal vinden. Is de schuldeiser nog niet tevreden, dan moet daarvoor een laagdrempelige procedure worden ingericht om in beroep te gaan bij de rechter. Samengevat: 1 regeling, uitgevoerd door de gemeente en alleen naar de rechter als het echt nodig is en niet zoals nu (ook met deze aanpassingen die nu worden voorgesteld) altijd naar de rechter. DAT IS PAS TOEGANKELIJK EN LAAGDREMPELIG!

Geef een reactie