Intakekompas schulddienstverlening

Tijdens een minisymposium op 27 september presenteert de gemeente Helmond haar “Intakekompas”. Het Intakekompas is een ICT toepassing waarin een eenduidige intake kan plaatsvinden door de aangesloten samenwerkingspartners in de stad (maatschappelijke partners, budgetbeheerder, schulddienstverlening en in de toekomst verslavingszorg, GGZ en nutsbedrijven).

Het Intakekompas bevat een diagnose tool, met ongeveer 12 vragen, geeft een indicatie af licht of zware problematiek. Bij lichte problematiek vindt doorverwijzing naar vrijwilligers. bijvoorbeeld ordenen thuisadministratie of thuisbegeleiding. Bij het team schulddienstverlening komt automatisch (in de ondersteunende applicatie) de intake van de klant met een zware indicatie binnen.

Iedere dienstverlener in de samenwerking rapporteert op hoofdlijnen zijn bevindingen per klant. Tevens wordt het klantprofiel aangegeven.  Zo wordt regie in de samenwerkingsketen mogelijk. De werking van het Intakekompas wordt begin september 2012 geëvalueerd en in november is een verbeterde versie beschikbaar nog meer toegesneden op de praktijk. Ga dus kijken op 27 september!

Meer inspiratie
Ik geloof dat Helmond zich o.a. heeft laten inspireren door Amersfoort. Die gemeente – of eigenlijk Stadsring51, de organisatie die schuldhulp voor de gemeente uitvoert – heeft namelijk ook een eigen screeningsinstrument gemaakt. Lees meer daarover.

Waar veel (andere) gemeenten op wachten is het screeningsinstrument dat momenteel wordt ontwikkeld in opdracht van Divosa. Dit screeningsinstrument is wetenschappelijk onderbouwd en borduurt voort op een onderzoek naar klantprofielen. Ik meen te hebben gehoord dat dit screeningsinstrument – of in ieder geval de vragenlijst – eind deze maand (september) wordt opgeleverd. Lees meer daarover.

Nog meer inspiratie
Lees de artikelen Hardlopen en Hardlopen(2) op het blog van mijn collega Laurens Bouw: “Geen lange vragenlijsten voor de klant, maar kritische en zinvolle vragen die niet zoveel tijd kosten.”

Geef een reactie