Stemming aanscherping WWB

De Tweede Kamer stemt op 11 oktober over het wetsvoorstel en de moties met betrekking tot aanscherping van de WWB.

Naschrift n.a.v. vraag van een lezer: de Eerste Kamer heeft na 11 oktober nog ongeveer 6 weken nodig om het wetsvoorstel te bekijken. We weten dus pas eind november / begin december of de wet op 1 januari kan worden ingevoerd. Een meerderheid in de Tweede Kamer en Eerste Kamer (met steun van SGP) is voorstander van het wetsvoorstel.

Een gedachte over “Stemming aanscherping WWB

  1. Is er überhaupt nog iets gezegd over de invoeringstermijn van deze wetswijziging? Iets over de haalbaarheid van invoering op deze extreem korte termijn?

Geef een reactie