Geen dekking voor kosten moratorium

Staatssecretaris De Krom heeft de kosten voor de rechterlijke macht en gesubsidieerde rechtsbijstand van een breed moratorium geraamd en komt uit op 30 miljoen euro. Voor deze kosten is geen dekking aanwezig op de begrotingen van SZW en Veiligheid en Justitie. De Tweede Kamer komt nog met een eigen raming. Op 31 maart wordt dit hete hangijzer plenair behandeld in de Tweede Kamer. Er zijn amendementen ingediend vóór een moratorium, maar het kabinet is daarvan geen voorstander.

Geef een reactie