Hulpvraag aan kerk verdubbeld

Het aantal aanvragen voor materiële hulp bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is in twee jaar tijd verdubbeld. Ook bij roomse parochies kwamen aanzienlijk meer hulpaanvragen binnen. Dat blijkt uit het rapport Armoede in Nederland 2010, dat gisteren werd gepresenteerd.

Het zijn vooral eenoudergezinnen die bij de kerken aankloppen. Bij de PKN kwamen in 2007 7.263 hulpaanvragen binnen, in 2009 is dat aantal gestegen naar 15.852. Bij de Rooms-Katholieke Kerk steeg het aantal aanvragen in die periode van 9.809 naar 11.911.

In totaal gaven de kerken vorig jaar 30 miljoen uit aan armoedebestrijding. Daarvan werd 12 miljoen besteed aan individuele hulpverlening en nog eens 12 miljoen aan collectieve voorzieningen als voedselbanken en noodfondsen. Voor inloophuizen werd 1,7 miljoen uitgeven. Verder spenderen de kerken traditioneel geld aan kerstpakketten en aan vakanties voor armlastige gezinnen.

Op pagina 15 en 16 van het rapport wordt ingegaan op de relatie met gemeenten (bevindingen en aanbevelingen).

Er zijn ook interessante deelonderzoeken gepubliceerd over migranten, plattelandskerken en moskeeën.

Geef een reactie