Oplossing voor verlies kwijtschelding AOW’ers

Als onbedoeld effect van de koopkrachttoeslag AOW dreigde een deel van de AOW’ers dit jaar het recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verliezen. De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat dit probleem wordt opgelost door de inkomensnorm enigszins aan te passen, meldt Clip.

Breda kwam in actie tegen een ongewenst neveneffect van een op zich sympathieke maatregel en het ministerie van Financiën reageerde adequaat. Naar aanleiding van klachten van burgers en vragen van de PvdA-fractie heeft het college van B&W deze problematiek in juni 2009 in een brief bij de minister van Financiën aangekaart. Breda is uiteraard niet de enige gemeente die hiermee werd geconfronteerd. Ook ondermeer de VNG heeft dit probleem onder de aandacht gebracht van de minister.

In een brief van 1 september jl. laat de staatssecretaris van Financiën aan Breda weten dat hij dit knelpunt gaat wegnemen. De norm voor deze specifieke groep AOW’ers wordt verhoogd met precies het bedrag van € 21,59.

De afdeling Belastingen van de Gemeente Breda kan daardoor de ongeveer 120 aangehouden aanvragen kwijtschelding van AOW’ers gaan afhandelen en de in 2009 reeds behandelde aanvragen om kwijtschelding van deze groep opnieuw beoordelen en, indien nodig, alsnog kwijtschelding verschaffen.

Geef een reactie